ขอเชิญร่วมทำบุญจุลกฐินสามัคคี

เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ในพิธีกรรม และสมทบทุนสร้างอุโบสถเงิน ฝากศิลป์แก่แผ่นดิน

ทอด ณ วัดศรีสุพรรณ ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันอาทิตย์ ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.

*******************************************

         ในกาลจุลกฐิน ประจำปี ๒๕๕๗ นี้ ดร.ชล ไชยธนชล พร้อมครอบครัว มีจิตศรัทธาปวารณารับเป็นเจ้าภาพจุลกฐินสามัคคีโดยมีความประสงค์อันแรงกล้า และขอเชิญชวนญาติมิตรศรัทธาประชาชน หน่วยงาน องค์กร ทุกภาคส่วน ร่วมสร้างบุญบารมีอย่างสมบูรณาการและสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมถ่ายทอดองค์ความรู้พิธีทอดจุลกฐินและถวายปัจจัยเป็นบริวาร สบทบทุนสร้างอุโบสถเงิน ฝากศิลป์แก่แผ่นดิน ถวายไว้ในบวรพุทธศาสนาเทิดไท้องค์ราชัน รัชกาลที่ ๙ ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์สืบไป

          ประเพณีอันเป็นบุญเขต เหตุให้สั่งสมบุญบารมีจากการทำบุญทอดจุลกฐินสามัคคี ครั้งนี้ ข้าพเจ้า พร้อมด้วยครอบครัว ญาติมิตร ขอเชิญชวนท่านและครอบครัว หน่วยงานองค์กรทุกภาคส่วนร่วมรับเป็นเจ้าภาพและรับอานิสงส์ แห่งการทอดจุลกฐินครั้งนี้ สืบไป

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๑๕๕๗ ตรงกับวันขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือนยี่ เหนือ

เวลา ๐๙.๐๐ น.

  • ตกแต่งดาบบริวารจุลกฐิน ณ วัดศรีสุพรรณ ถนนวัวลาย อำเภอเมืองเชียงใหม่
  • พิธีบวงสรวงสักการบูชา พญานาคราชประดิษฐานหน้าอุโบสถเงิน เพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่ชีวิตและกิจการงาน

 

เวลา ๑๖.๐๐ น.

  • เจ้าภาพจุลกฐินทุกฝ่ายทุกคณะ ร่วมกับช่างภูมิปัญญาทอผ้าจุลกฐิน คณะศรัทธา วัดศรีสุพรรณ ร่วมมงคลพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์กฐินและร่วมศึกษาเรียนรู้ ขึ้นตอนวิธีการเก็บฝ้าย ปั่น ทอ เย็นและย้อมผ้าจุลกฐินกับภูมิปัญญาชาวบ้านทอผ้า ตลอด ๑ คืน ๑ วัน

เวลา ๑๘.๐๐ น.

  • พิธีบายศรีสู่ขวัญ เจ้าภาพจุลกฐินทุกท่าน ทุกคณะและร่วมรับประทานอาหาร
  • ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา

วันอาทิตย์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๑๕๕๗ ตรงกับวันขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือนยี่ เหนือ

เวลา ๐๘.๐๐ น.  แห่ผ้าจุลกฐินพร้อมของบริวาร

เวลา ๐๙.๓๐ น.  ทำพิธีทอดผ้าจุลกฐิน ประจำปี ๒๕๕๗

เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ สามเณรผู้ร่วมพิธีทอดผ้าจุลกฐิน และรับประทานอาหารกลางวันแบบโรงทานล้านนา เสร็จพิธี

จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ทุกครอบครัว หน่วยงาน องค์กรทุกภาคส่วน ร่วมทำบุญทอดผ้าจุลกฐินสามัคคีครั้งนี้ ตามวันเวลา ณ วัดฯศรีสุพรรณ โดยทั่วกัน  ขอขอบคุณอนุโมทนาบุญและขออานิสงส์แห่งบุญครั้งนี้ เป็นพะละวะปัจจัยให้ท่านพร้อม ครอบครัว เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ๔ ประการ อันมี อายุ วรรณะ สุขะ พละ  สมปรารถนา ทุกทิวาราตรีกาล เทอญ

Pin It on Pinterest

Share This

Share This

Share this post with your friends!